Eerbetoon aan Adrie de Winter


Op 55 jarige leeftijd is in het voorjaar van 2004 Adrie de Winter overleden. De Winter heeft zijn leven jarenlang in het teken gesteld van het stimuleren van de Zeeuwse wielersport.
Vanaf begin jaren zeventig bekleedde hij samen met zijn vrouw Maaike tal van functies in de Zeeuwse wielersport. Hij begon bij de jeugdopleiding van ZRTC Theo Middelkamp, werd jurylid van de KNWU, zat in het districtsbestuur van Zeeland en was zeer nauw betrokken bij de Ronde van Midden – Zeeland voor amateurs.
Wegens geldgebrek ging de amateur-versie van de Zeeuwse Ronde halverwege de jaren negentig ter ziele en dat ging De Winter aan het hart.
In 1996 werd voor het eerst om de “Arjaan de Schipper Trofee” gereden, die in 1999 werd omgedoopt in de huidige ZLM tour.
Adrie de Winter was samen met zijn vrouw Maaike de drijvende kracht achter deze koers. In no - time groeide de wedstrijd van een vrije klassieker tot de wedstrijd op dit niveau: UCI Nations Cup under 23.
In 2002 trad De Winter terug als voorzitter van de Stichting “Arjaan de Schipper Trofee”.
De laatste fase van zijn leven was hij nog actief in de Stichting “Arjaan de Schipper Trofee” met als specifieke taak route en beveiliging.
Tevens ijverde hij de laatste jaren om de Tour de France naar Zeeland te halen.
Het stichtingsbestuur “Arjaan de Schipper Trofee” heeft gemeend Adrie de Winter voor altijd te eren voor zijn inzet en behoud van het Zeeuwse wielrennen. Er is een speciale prijs in het leven geroepen binnen de organisatie n.l. Ere Prijs Adrie de Winter.

Het is een geldprijs die zal uitgekeerd worden aan de eerste Nederlander die de finish-lijn passeert!!!