Bereikbaarheid

De ZLM Tour beschikt voor alle start- en finishplaatsen over een evenementenvergunning en in alle doorkomstgemeenten een verklaring van geen bezwaar. De Landelijke Eenheid politiebegeleiding zet het verkeer tijdelijk stil voor een veilige passage van onze karavaan, begeleidt door verkeersregelaars. De passage van de complete karavaan zal zo’n 6-8 minuten in beslag nemen. Gedurende de volledige passage van de karavaan is er geen verkeer mogelijk op de afgesloten weg (met uitzondering van met bermen afgescheiden fietspaden). Na het passeren van de bezemwagen (sluitwagen) heft de verkeersregelaar in opdracht van de politie de afzetting weer op en kan het reguliere verkeer haar weg vervolgen.

Uiteraard bent u van harte welkom de passage van de ZLM Tour bij te wonen. Onze volledige routes vindt u op deze pagina.