Bereikbaarheid

De ZLM Tour beschikt voor alle start- en finishplaatsen over een evenementenvergunning en in alle doorkomstgemeenten een verklaring van geen bezwaar. De Landelijke Eenheid motorondersteuning zet het verkeer tijdelijk stil voor een veilige passage van onze karavaan, begeleidt door verkeersregelaars. De passage van de complete karavaan zal zo’n 6-8 minuten in beslag nemen. Gedurende de volledige passage van de karavaan is er geen verkeer mogelijk op de afgesloten weg (met uitzondering van met bermen afgescheiden fietspaden). Na het passeren van de bezemwagen (sluitwagen) heft de verkeersregelaar de afzetting weer op en kan het reguliere verkeer snel haar weg vervolgen.

In de start- en finishplaatsen zal de afsluiting van wegen, met name de start- en finishstraat en wegen die onderdeel uitmaken van het lokale finishcircuit langere tijd afgesloten worden. In samenwerking met desbetreffende gemeenten zijn hier passende verkeersmaatregelen voor genomen om het overige wegverkeer met omleidingsroutes te begeleiden. Neemt u voor vragen over bereikbaarheid in uw eigen gemeente indien gewenst contact op met uw gemeente om naar de (on)mogelijkheden te informeren.

Uiteraard bent u van harte welkom de passage van de ZLM Tour bij te wonen. Om te zien waar de ZLM Tour precies langskomt, kijkt u op deze pagina.